La Fundació KREAS i el Centre de Noves Oportunitats de Girona han iniciat una col·laboració per tal de poder formar i inserir al món laboral a un grup de joves entre 18 i 24 anys.

El grup de joves seleccionat imparteix dos certificats de professionalitat amb el certificat de nivell 1 d’Operacions Auxiliars d’Elaboració en la Indústria Alimentaria.

Per tal de formar-se i treballar amb el model dual, KREAS ha buscat una empresa per realitzar la formació de planta i la formació teòrica i que, una vegada finalitzada la formació, contracti als i a les joves. En aquest cas, l’empresa escollida és Frigoríficos Costa Brava, que té planta de producció a Vilamalla.

El Centre de Noves Oportunitats és l’entitat que ha aportat i fa el seguiment dels i les joves i KREAS és l’encarregada d’impartir la formació com a centre homologat.

Els i les joves del projecte disposen d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge, a jornada completa, amb una durada de 12 mesos. En aquest període, els i les alumnes realitzen un període de treball efectiu i un període de formació, que es reparteix entre 4 hores de formació dual a l’empresa en horari de matí i 4 hores de formació teòrica a les aules del centre en horari de tarda. Quan no hi ha formació, els i les joves treballen 8 hores diàries. Una vegada acabat el contracte, l’empresa incorporarà com a indefinits els i les joves que hagin superar amb èxit el contracte d’aprenentatge.

L’Ariadna López, veïna de Figueres, va ser una de les primeres alumnes a triar aquest itinerari formatiu en el marc del programa de Noves Oportunitats. “El que més valoro és poder formar-me i treballar a la vegada, amb l’acompanyament i tutorització de la tècnica de Noves Oportunitat. Em podré treure un Certificat de Professionalitat, que em permetrà aprendre i créixer professionalment”, comenta.

Mònica Furtet, directora del Centre Integral de Formació en Indústries Càrnies i Agroalimentàries KREAS, valora positivament el projecte. “La col·laboració ha permès teixir sinergies entre ambdós centres, sinergies que creiem tindran un impacte molt positiu en els joves que participen en un projecte tutoritzat que els permet tenir una inserció laboral immediata mentre milloren la seva ocupabilitat amb l’obtenció de les competències professionals que els atorgaran els certificats de professionalitat. Des de KREAS, esperem poder continuar aquesta col·laboració en futures ocasions.”

L’objectiu principal de la col·laboració és que els joves a través de la formació dual puguin retornar al sistema educatiu i professionalitzar-se al món laboral, dins l’àmbit de la indústria alimentària.

Fundació KREAS

La Fundació KREAS és un centre de formació de referència en indústries alimentàries, i especialitzat en realitzar formació gràcies a un model 100% dual. KREAS està acreditada per impartir formació reglada del departament d’Educació, el CFGS de Processos i qualitat en la indústria alimentària, i pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per impartir diversos certificats de professionalitat de la família d’indústries alimentàries.

Certificat de professionalitat

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita la competència professionalment per a desenvolupar una activitat laboral. Cada certificat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal. A més, els certificats de professionalitat possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat i ajuden a la mobilitat  dins l’àmbit europeu.