El Centre de Noves Oportunitats del Maresme-Vallès inicia el Programa de contractació de joves beneficiaris de la Garantia Juvenil a Catalunya, que té la finalitat d’incentivar la contractació en pràctiques de joves per millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències de la pràctica laboral. El programa ha suposat la contractació de dues tècniques de suport per a l’atenció de joves, a Mataró i a Granollers.

El projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social regulat per l’ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i la Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019.