Durant el mes de gener, el Centre de Noves Oportunitats del Maresme-Vallès ha dut a terme diferents processos de selecció per competències de joves tutelats i ex tutelats amb la finalitat d’ampliar les seves possibilitats d’èxit en futures contractacions que ofereixin els Plans d’Ocupació.

La selecció per competències s’ha realitzat per seleccionar els i les joves amb un perfil més ajustat a cada sector professional a través de proves dirigides. L’objectiu d’aquestes proves és demostrar el desenvolupament personal, formatiu i professional dels i les joves.

Ingrid Álvarez, directora del centre de Noves Oportunitats del Maresme-Vallès, comenta que ha estat una experiència molt enriquidora i satisfactòria ja que el centre disposa d’un nombre considerable de joves a punt per entrar a formar part del món laboral. Dels 65 joves que han passat pel procés de selecció, 39 han estat seleccionats per optar als futurs Plans d’Ocupació.

Les proves de selecció s’han desenvolupat de la següent manera:

Durant el primer contacte amb els grups de joves, es realitza una sessió informativa grupal en què se’ls explica els perfils i els requisits més demandats per a les empreses del sector. En aquest mateix moment, es resolen dubtes i possibles preguntes que puguin tenir els i les joves. D’aquesta manera, es reforça positivament la participació dels grups de joves en el procés selectiu i se’ls encoratja i anima a mostrar-se tal com són per donar el millor de si mateixos/es. Aquesta primera trobada, propícia un clima de confiança en vers el procés de selecció que aconsegueix que els i les joves puguin sentir-se més còmodes.

Després, es desenvolupem les dinàmiques de grup a través de les quals es permet avaluar el nivell de desenvolupament competencial dels i de les candidats/es cap a l’autonomia, la creativitat, la capacitat crítica, el treball en equip i la capacitat de comunicació, entre altres. Així doncs, les dinàmiques permeten evidenciar les competències de cada jove de manera observable i tangible en una situació simulada de treball.

Finalment, s’han realitzat entrevistes personals amb els i les joves per valorar els punts forts i el valor afegit i identificar les àrees de millora de cada jove.