Els Centres de Noves Oportunitats de Girona, Catalunya Central, Camp de Tarragona i Maresme-Vallès enceten la segona edició del programa Noves Oportunitats que comprèn actuacions integrades d’orientació, de formació, d’acompanyament i d’inserció laboral a joves que han abandonat els estudis de manera prematura i que no tenen la formació professional per trobar feina.

Per aquesta segona edició, els centres han creat itineraris formatius basats en competències bàsiques i preparació pel retorn al sistema educatiu, en competències transversals i en formació certificada en en 10 famílies professionals com ara: administració i gestió, hostaleria i turisme, activitats físiques i esportives, agrària, fusta, moble i suro, informàtica i comunicacions o imatge personal, entre altres.

    

L’entrada al programa, que es podrà fer fins el juny de 2019, es realitza mitjançant una fase d’orientació que té una doble finalitat: per una banda, definir el seu projecte vital i professional i, per l’altra, que els i les joves recuperin l’autoestima i l’autoconfiança. D’aquesta manera es facilita, posteriorment, el desenvolupament d’aquests projectes mitjançant un ampli banc de recursos, on s’inclouen accions formatives i un seguiment tutorial. El programa acaba una vegada els i les joves han tornat al sistema educatiu o al món laboral, tot i que durant un període de 4 mesos continuen rebent el suport de l’equip tècnic.

El Centre de Noves Oportunitats és un projecte del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya amb els recursos finançats per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu. Es desenvolupa a la demarcació de Girona a través de la UTE formada per la Fundació Oscobe i Fundació Intermedia, al Camp de Tarragona gràcies a la Fundació Intermedia i la Fundació Formació i Treball, a la zona del maresme-vallès a travès de la UTE amb la Fundació Intermedia i la Fundació Main i, per últim, a la Catalunya Central gràcies a la Fundació Ampans i la Fundació Intermedia.