Durant les primeres setmanes del programa Start Noves Oportunitats es treballa l’esfera de les relacions, que té l’objectiu d’experimentar d’una manera divertida la cohesió grupal i l’autoconeixement. Per fer-ho, el grup de joves es desplaça a la Granja-Escola Corral de Neri per treballar els diferents aspectes amb uns ajudants molt especials: els cavalls.

  • Prendre consciència emocional (què sento, autoconeixement, auto capacitat, autoregulació…)
  • Treballar la confiança en un mateix i en els altres.
  • Millorar les relacions interpersonals (enfocament en positiu)
  • Fomentar el treball en equip per tal d’arribar a un objectiu comú desenvolupant les competències d’empatia, habilitats socials, recerca de recursos, creativitat…
  • Millorar la comunicació (comunicació assertiva, comunicació positiva, escolta activa i empàtica.