El Centre de Noves Oportunitats de Girona ha organitzat dues visites a empreses diferents però alhora iguals per al grup de Primera Oportunitat de Girona. Els menors joves estrangers van tenir l’oportunitat de conèixer de més a prop el sector de la mecànica de cotxes gràcies a la visita a: Rodi Motor Services, on el grup va poder veure el funcionament de l’empresa, i a l’empresa Feu Vert, que gràcies a l’explicació ben detallada d’Eduard Oliveras, el grup va ampliar els coneixements sobre el sector. Dues visites molt positives que han estat una font d’inspiració per als joves del centre.