Lluny però a prop: La metodologia de treball digital permet que els i les tècniques puguin estar en contacte entre ells i elles i amb els i les joves. Aquestes noves eines de comunicació són un aprenentatge en elles mateixes i ens aporten recursos per mantenir-nos a prop dels i les joves, acompanyar-los, recolzar-los, treballar idees de forma conjunta i continuar formant part del seu dia a dia en aquesta nova realitat.

Els equips que formem els diferents centres Start Noves Oportunitats treballem de manera virtual utilitzant diverses eines: realitzem vídeotrucades per preparar activitats, tasques i planificar estratègies per als propers dies; fem tutories individuals o bé grupals amb els i les joves per fer-los un seguiment i mantenir-hi un vincle; ens comuniquem per xat i correu electrònic… Aquest sistema de comunicació, a més de donar suport i acompanyar, permet continuar les activitats formatives, la preparació per a les properes proves i, fins i tot, aprovar certificats, com pot ser el d’ESO.