Fins a 560 empreses de les demarcacions de Girona, del Camp de Tarragona, el Maresme i el Vallès han participat activament en accions encaminades a ajudar a la inserció sociolaboral de 1.655 joves d’entre 16 i 24 anys atesos pel programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) Start Noves Oportunitats durant la segona edició 2018-2020.

Aquestes empreses comparteixen l’objectiu del programa que joves sense escolarització ni feina puguin retornar al sistema educatiu i s’insereixin al mercat laboral. Per tal d’aconseguir-ho, la metodologia de Start Noves Oportunitats combina accions professionalitzadores, d’orientació laboral i educativa i de suport a l’escolarització i a la inserció laboral dels participants.